Inschrijvingsformulier

Dit formulier geef je af aan 1 van de bestuursleden op een speelavond of je mailt het naar club.gzb@gmail.com

AANVRAAGFORMULIER-LIDMAATSCHAP-02.10.19.docx

Kijk goed na welk lidgeld op jou van toepassing is (info) en schrijft dit zo over op de clubrekening

(Rek. nr: BE29 9730 7776 7964 BIC: ARSPBE22) met in de vermelding LIDGELD en je NAAM